U gebruikt een verouderde internetbrowser.
We raden u aan om de meest recente internetbrowser te installeren voor de beste weergave van deze website.
Een internetbrowser die up to date is, staat ook garant voor veilig surfen.

Vastgoed Fransen BV

Verkoop

U wil uw woning, appartement of grond verkopen? Vraag nu een waardebepaling!
Om u een zorgeloze verkoop van uw grond/woning/appartement of handelszaak te bieden, werken wij via volgend stappenplan:

1. Bezoek ter plaatse en het voeren van een waardebepaling

2. De samenstelling van het verkoopdossier:

 • aanvraag kadastrale gegevens (uittreksel en plan)
 • aanvraag bodemattest bij OVAM
 • aanvraag stedenbouwkundige inlichtingenformulier bij de gemeente
 • uitvoeren van een EPC
 • keuring van elektriciteit en stookolietank 
 • aanvraag van asbestattest

3. Consultatie van ons uitgebreid klantenbestand

4. Publiciteit:

 •  professioneel uithangbord in de tuin
 •  in onze etalage
 •  informatiefolders op kantoor
 •  in plaatselijke blaadjes
 •  in kranten
 •  in Nederland
 •  op onze website
 •  op vastgoedsites (Zimmo, Immoweb, Immovlan, …)

5. Op afspraak begeleide bezoeken aan het pand

6. Onderhandelingen en opmaak van de onderhandse verkoopovereenkomst

7. Ontvangen van het voorschot en een gratis overlijdensdekking voor de koper (bij ongeval en beperkt tot €300 000)

8. Overmaken van het volledige dossier aan de instrumenterende notaris(sen)

9. De overdracht van de meterstanden aan de verschillende maatschappijen via de daarvoor bestemde overnamedocumenten

10. Commissie: aanvraag op kantoor

Neem nu contact met Vastgoed Fransen BV en vraag een gratis waardebepaling voor de verkoop van uw huis, appartement of grond.

Gratis waardebepaling

Verhuur

U wil uw woning, appartement of grond verhuren? 

Om uw verhuur van uw appartement, huis of handelszaak vlot te laten verlopen, zodat u zeker niet voor onaangename verrassingen komt te staan, werken wij via volgend stappenplan:

1. Publiciteit

 • professionele uithangborden
 • affiche in onze etalage
 • informatiefolder voor op kantoor
 • publiciteit in blaadjes, kranten en internet
 • consultatie van ons uitgebreid klantenbestand

2. Kandidaat-huurders

 • inwinnen van nodige / nuttige achtergrondinformatie
 • onderzoek van de financiële en morele toestand van de kandidaat-huurder
 • na inwinning achtergrondinformatie plaatsbezoek in aanwezigheid van één van onze medewerkers
 • beslissing in overleg met de verhuurder

3. Huurovereenkomst

 • nazicht van de nodige verzekeringen
 • opmaak van het huurcontract
 • registratie van het huurcontract
 • inning en plaatsing van de huurwaarborg
 • overdracht van de nutsvoorzieningen
 • nazicht/opmaak van de plaatsbeschrijving bij in/uittrede
 • registratie van de plaatsbeschrijving

4. Vergoeding – Commissie: aanvraag op kantoor

Gratis waardebepaling

Rentmeesterschap

U wil uw woning, appartement of handelspand verhuren zonder u zorgen te maken over de opvolging en het beheer? We helpen u graag.

We begeleiden u en ontzorgen u voor het volledige verdere beheer van uw pand.

Hiervoor gaan wij als volgt te werk:

 • uitgebreide screening van kandidaat-huurders 
 • inning van de huurgelden en doorstorting op uw rekening
 • jaarlijkse indexatie van de huurprijs
 • administratieve bijstand
 • technische ondersteuning o.a 1 x per jaar een bezoek aan de huurder met expertise van het pand
 • vergoeding: aanvraag op kantoor

Gratis waardebepaling

Syndicus

Bent u op de hoogte van de toestand van uw appartementsgebouw? Begrijpt u de afrekening die u jaarlijks krijgt? Wist u dat uw stem als eigenaar mee telt voor de algemene werking van uw blok?

Wij willen u helpen om alles toegankelijk en begrijpbaar te maken zodat uw residentie werkt conform de geldende wetgeving en reglementering. Wij staan in voor een persoonlijke en klantgerichte aanpak, aan betaalbare tarieven. Wenst u hierover meer informatie, dan staan wij volledig ter uw beschikking voor een kosteloze offerte op maat van uw gebouw.

Aarzel niet om ons te contacteren. Wij hopen u weldra als één van onze klanten te mogen begroeten.

Een greep uit ons takenpakket als syndicus

Technisch beheer

 • Coördinatie van het onderhoud van de gemene delen (poetsbeurten, controle van de liftinstallatie, etc.)
 • Informeren van de algemene vergadering wanneer er zich belangrijke herstellingen opdringen en zorgen dat een weloverwogen beslissing kan genomen worden (bv. via het ter beschikking stellen van prijsoffertes)
 • Zorgen voor een goede opvolging van de uitvoering van de beslissingen genomen door de algemene vergadering
 • Bevoegheit tot uivoering van dringende herstellingen (bv. na een storm, brand of overstroming)

Administratief beheer

 • Verzorgen van het administratieve beheer van de mede-eigendom
 • Samenroeping en bijwonen van de algemene vergadering inclusief opmaak en verzending verslag naar alle mede-eigenaars
 • Afsluiten - na goedkeuring van de algemene vergadering - van contracten met leveranciers (onderhoud, verzekering, nutsvoorzieningen, etc.), aanvraag prijsoffertes, etc.
 • Bewaring van alle documenten van de mede-eigendom (uittreksels, basisakte, plannen, verslagen, etc.)
 • Bijeenroeping van bijzondere algemene vergadering bij belangrijke gebeurtenissen (zware schade, onverwachte hoge kosten, rechtzaken, etc.)

Financieel beheer

 • Boekhouding voeren van de mede-eigendom
 • Stipte betaling verzorgen van de leveranciers
 • Opmaak van een kosten-begroting voor het toekomende boekjaar en opvraging - na goedkeuring van de Algemene Vergadering - van voorschotten/provisies bij mede-eigenaars
 • Jaarlijkse opmaak van een gedetailleerd overzicht van de inkomsten en uitgaven die aan de mede-eigenaars wordt toegestuurd
 • Beheer van het reservefonds (= fonds dat onvoorziene zware kosten moet helpen opvangen)

Vertegenwoordiging

 • Optreden als vertegenwoordiger van de mede-eigendom (bv. rechtsvorderingen tegen aannemers, invordering van niet-betaalde voorschotten/provisies, aansprakelijkheidsvorderingen tegen derden die schade hebben veroorzaakt aan de gemene delen, etc.)

Vraag vandaag nog een offerte bij ons op!

Gratis waardebepaling

Overnames

Overdracht handelszaak

U bent eigenaar van een handelszaak waar u jarenlang met hart en ziel aan gewerkt hebt. Om bepaalde redenen beslist u om uw zaak over te dragen. Hierbij kunnen wij u op een professionele manier begeleiden. Wij gaan dan als volgt te werk:

 • Plaatsbezoek en beschrijving met foto's
 • Waardebepaling van het handelsfonds, inrichting en stock
 • Opmaak passende makelaarsovereenkomst
 • Bekendmaking overname op zeer discrete wijze en in de mate dat de eigenaar dit wenst
 • Onderhandelingen en opmaak van de overeenkomsten

Verder zorgen wij ook voor:

 • Certificaat volgens artikel 442 Bis WIB 92
 • Onderhandelingen met de eventuele verhuurder indien het om een huurpand gaat en bijgevolg het huurcontract dient overgedragen te worden
 • Overdracht van de meterstanden

Gratis waardebepaling

Terug naar boven
Sluit menu Vastgoed Fransen BV