Rentmeesterschap

U wil uw woning, appartement of grond verhuren? We helpen u ook graag bij het beheer.

Indien u ook na de verhuur een zorgeloos vervolg wenst kunt u, u volledig laten begeleiden en zorgen wij eveneens voor het volledige verdere beheer van uw pand.

Hiervoor gaan wij als volgt te werk:

  •  inning van de huurgelden en het doorstorten ervan op uw rekening
  •  jaarlijkse indexatie van de huurprijs
  •  administratieve bijstand
  •  technische ondersteuning o.a 1 x per jaar een bezoek aan de huurder met expertise van het pand
  •  juridische bijstand voor alle mogelijke huurgeschillen:
  •  complete dekking voor o.a: tussenkomst van advocaat of deurwaarder, expertisekosten
  •  huurreserve: bij overlijden wordt aan de begunstigde een extra kapitaal uitgekeerd opdat de huur voor een aantal maanden kan betaald worden
  •  Vergoeding:
  •  Aanvraag op kantoor

Contact